Návrat stratenej úcty k vode a predkom na Podhorí

1) Obnova a sfunkčnenie tradičnej sušiarne ovocia U Baťkov 2) Poznávací zájazd za vodou do Štajerských Álp aj pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť 3) Projekt systému vodozádržných opatrení pre bebravskú dolinu 4) Financovanie likvidácie čiernych skládok a invazívnych druhov rastlín a veľa iného :-)

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.